Broumov

Broumov

Datum

10. – 12. 10. 2013

Třetí výzkumná sonda v roce 2013 byla zaměřena do excentricky položeného a socioekonomicky problémového regionu Broumovska. Ve srovnání s předcházejícími výzkumy měla tato sonda odhalit hlavní nedostatky a překážky využití kulturních zdrojů v odlehlých regionech České republiky a ve srovnání s ostatními zkoumanými regiony specifikovat minimální hladinu podnikatelských aktivit, které využívají jen malou část rozvojového potenciálu v oblasti kultury. 

Za účasti 16 studentů na výzkumu bylo získáno 238 vyplněných dotazníků.

Fotky

Broumov
Broumov
Broumov
Broumov