Kutná Hora

Kutná Hora

Datum

25. – 27. 4. 2013

Výzkum v Kutné Hoře byl zaměřen na specifikaci hlavních rozvojových os podnikání v kultuře v podmínkách středočeského regionu ve vazbě na významná centra byznysu a hlavní osy cestovního ruchu v České republice. Město Kutná Hora zařazené na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO disponuje významným rozvojovým potenciálem v oblasti podnikání v kultuře, adekvátní socioprofesní skladbou obyvatelstva a bohatě diverzifikovaným potenciálem v oblasti hmotné i živé kultury. Z tohoto důvodu bylo toto město vybráno pro empirickou sondu zaměřenou na využití rozvojového potenciálu v oblasti kultury a formy podnikatelských aktivit a efektivitu využívání kulturních zdrojů.

Výzkumu v Kutné Hoře se zúčastnilo 40 studentů a bylo vyplněno celkem 550 dotazníků. 

Fotky

Kutná Hora
Kutná Hora
Kutná Hora
Kutná Hora
Kutná Hora
Kutná Hora
Kutná Hora
Kutná Hora