Ekonomika kultury

Ekonomika kultury

Datum

2012

Podnadpis: Efektivní metody a nástroje podnikání v sektoru kultury

Jméno autora: Petr Dostál, Eva Kislingerová a kol.

ISBN: 978-80-245-1886-2

Publikace se zabývá problematikou efektivnosti ekonomických nástrojů využívaných v kreativním průmyslu a v kultuře obecně. Cílem autorů je přispět k vymezení některých základních pojmů, viz kreativní průmysl, kultura atd., přiblížit strukturu kreativního průmyslu a s využitím statistických dat ukázat zastoupení právních forem podnikání. Zvláštní pozornost je věnována komplexnímu představení možností využívání ekonomických nástrojů na příkladu činoherních divadel, hodnocení efektivnosti investic, dále problematice vícezdrojového financování včetně objasnění fundraisingu a logistiky, která dotváří základní ucelený rámec elementárních nástrojů řízení organizací v kultuře. Samostatná pozornost pak byla věnována účetnictví a účetním výkazům, které jsou autory uvedeny v příloze.

Autorský kolektiv:

prof. Petr Dostál, M.A., Ph.D.

prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.

Ing. Luboš Smrčka, CSc.

Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D.

Ing. Eva Römerová Homindová

doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D.

Ing. Martina Sieber, Ph.D.

Ing. Patrik Sieber, Ph.D.

Ing. Petr Boukal, Ph.D.

Ing. Hana Vávrová, Ph.D.

prof. Ing. Petr Pernica, CSc.


Nakladatelství: Nakladatelství Oeconomica

Fotky

Ekonomika kultury
Ekonomika kultury