Management kultury

Management kultury

Datum

2012

Podnadpis: Sborník z milníkové konference projektu NAKI

Jméno autora: Dostál, P., Dianová a kol.

ISBN: 978-80-86175-81-2

Kniha je sborníkem příspěvků, které byly prezentovány na Milníkové konferenci projektu NAKI "Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury prostřední národní a evropské ekonomiky", financovaného Ministerstvem kultury ČR. Konference, která byla důležitým mezníkem pětiletého projektu NAKI, proběhla na půdě Podnikohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze, dne 14. září 2012. 

Úvodní příspěvky přináší vhled do problematiky ekonomického hodnocení kulturních projektů a fungování neziskového sektoru v kultuře. Detailněji je rozpracováno téma neziskového sektoru, fundraisingu a rozboru nástrojů řízení neziskových organizací v kultuře. Další příspěvky se věnují pilotnímu statistickému šetření, které proběhlo na jaře roku 2012 v Pacově. Závěrečné příspěvky mapují témata arts managementu a kulturního turismu, a to z hlediska jejich propojení se souvisejícími obory jako jsou řízení lidských zdrojů a marketing. 

Nakladatelství: Nakladatelství Melandrium

Fotky

Management kultury
Management kultury