Závěrečná konference projektu NAKI

Závěrečná konference projektu NAKI

Datum

21.10.2015

Závěrečné konference projektu NAKI „Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky“, se uskutečnila ve středu 21. října od 13:00 do 17:00 v konferenčním sále Hotelu Majestic Plaza Prague ve Štěpánské ulici 33.


Sborník ze závěrečné konference


PROGRAM ZÁVĚREČNÉ KONFERENCE PROJEKTU NAKI


Zahájení

Prof. Petr Dostál, M.A., PhD – odpovědný řešitel projektu NAKI

Úvodní slovo

Doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. – vedoucí Katedry arts managementu, nositele projektu NAKI


Metodika tvorby marketingového projektu pro organizace typu kulturní památka lokálního, regionálního a celorepublikového významu. Metodika segmentace populace ČR ve vztahu ke spotřebě kulturních statků

Ing. Jitka Černá, PhD


Socioekonomická pasportizace nemovitých kulturních památek

Ing. Vojtěch Kouba, PhD


Soubor metodik pro efektivní podnikání malých a středních subjektů v sektoru kultury

Doc. Ing. Hana Scholleová, PhD


Logistická metodika pro malé a střední subjekty kultury (musea a knihovny)

Prof. Ing. Petr Pernica, CSc.


Posouzení efektivnosti vynaložených veřejných prostředků na zajištění kvality a dostupnosti veřejných kulturních služeb

Prof. Petr Dostál, M.A., PhD


Představení uživatelské aplikace pro Socioekonomickou pasportizaci nemovitých kulturních památek

Ing. Zdeněk Vondra

Diskuse

Mgr. Markéta Dianová, MBA


Závěrečné slovo

Prof. Petr Dostál, M.A., PhD

Fotky

Závěrečná konference projektu NAKI
Závěrečná konference projektu NAKI
Závěrečná konference projektu NAKI
Závěrečná konference projektu NAKI
Závěrečná konference projektu NAKI
Závěrečná konference projektu NAKI
Závěrečná konference projektu NAKI
Závěrečná konference projektu NAKI
Závěrečná konference projektu NAKI
Závěrečná konference projektu NAKI
Závěrečná konference projektu NAKI
Závěrečná konference projektu NAKI
Závěrečná konference projektu NAKI
Závěrečná konference projektu NAKI
Závěrečná konference projektu NAKI
Závěrečná konference projektu NAKI
Závěrečná konference projektu NAKI
Závěrečná konference projektu NAKI
Závěrečná konference projektu NAKI
Závěrečná konference projektu NAKI
Závěrečná konference projektu NAKI
Závěrečná konference projektu NAKI