Milníková konference NAKI 2012

Milníková konference NAKI 2012

Datum

14. září 2012

Milníková konference pětiletého projektu NAKI proběhla 14. září 2012 na půdě Podnikohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze. 
Příspěvky, prezentované na této konferenci, jsou uvedeny ve sborníku Management kultury


Program konference:

“EFEKTIVNÍ METODIKY PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH SUBJEKTŮ SEKTORU KULTURY V PROSTŘEDÍ NÁRODNÍ A EVROPSKÉ EKONOMIKY“


8.30-9.30 REGISTRACE

9.30-9.50 ÚVOD 

Prof. Petr Dostál, M.A., PhD.

1. BLOK – TÝM KATEDRY PODNIKOVÉ EKONOMIKY

9.50-10.10 Ing. Petr Boukal, PhD.

Fundraising v sektoru kultury

10.10-10.30 Ing. Martina Sieber, PhD., Ing. Patrik Sieber, PhD.

Hodnocení statků, projektů a intervencí v kultuře

10.30-10.50 Eva Rӧmerová – Homindová, MBA

Nástroje řízení neziskových organizací v kultuře na příkladu neziskových činoherních profesionálních divadel

2. BLOK - TÝM KATEDRY MANAGEMENTU 

11.10-11.30 Doc. Ing. Jitka Srpová, CSc., Ing. Jan Mísař

Společenská odpovědnost subjektů podnikajících v kultuře – výsledky z pilotního výzkumu v Pacově

11.30-11.50 Ing. Ivana Svobodová, PhD., Ing. Jana Müllerová

Strategické řízení podnikatelů v Pacově – výsledky řízených rozhovorů s aktéry

3. BLOK - TÝM KATEDRY ARTS MANAGEMENTU

13.20-13.40 Ing. Vojtěch Kouba, PhD.

Pasportizace

13.40-14.00 Mgr. Jan Hanzlík

Filmově-techn(olog)ické inovace a jejich ekonomizace v současné společnosti

14.00-14.20 PhDr. Irena Tyslová

Definování a typologie kultury v kulturním turismu 

14.20-14.40 Ing. Šárka Tittelbachová

Role kulturního produktu v turismu

4. BLOK – TÝM KATEDRY PERSONALISTIKY, KATEDRY PSYCHOLOGIE A SOCIOLOGIE ŘÍZENÍ, KATEDRY MARKETINGU, NIPOS

15.00-15.20 Prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc.

Vývoj vzdělávání v Arts Managementu

15.20-15.40 PhDr. Alois Surynek, PhD. a kol.

Výzkum spotřeby kulturních statků realizovaný KPSŘ

15.40-16.00 Ing. Černá, PhD. a kol.

Výzkum spotřebního chování a motivací návštěvníků hradu Karlštejn

16.00-16.20 NIPOS


16.20-16.30 ZÁVĚR 

prof. Petr Dostál, M.A., PhD.

Fotky

Milníková konference NAKI 2012