Katedra veřejných financí

Vedoucí týmu

prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D.

prof. Ing. Alena Vančurová je absolventkou oboru Finance Vysoké školy ekonomické v Praze (1980). Ve stejném oboru v roce 1997 absolvovala doktorské studium, v roce 2003 byla jmenována docentkou a v roce 2009 ji prezident republiky předal profesorský jmenovací dekret. Její odborné zaměření je zdanění (zejména osobních důchodů), daňová politika, daňová administrativa. Od roku 2003 je vedoucí Katedry veřejných financí VŠE, dále je garantem bakalářského i navazujícího magisterského studijního oboru Zdanění a daňová politika a vedlejší specializace Daně v podnikání. Přednáší mimo jiné v předmětech Daně a sociální zabezpečení, Zdanění příjmů, Přímé daně. Je autorkou a spoluautorkou řady učebnic. V roce 2014 vyšlo už 13. vydání učebnice Daňový systém ČR. Z dalších titulů lze uvést: Správa daní pro ekonomy (2011) Zdanění osobních důchodů (2013). Řadu let je členkou poradních a expertních skupin při Ministerstvu financí ČR. V současné době vede expertní skupinu pro zdanění příjmů fyzických osob. Je daňovou poradkyní.