Katedra psychologie a sociologie řízení

Vedoucí týmu

PhDr. Alois Surynek, Ph.D.

Je absolventem Filozofické fakulty UK v oboru sociologie (PhDr.) a Podnikohospodářské fakulty VŠE (Ph.D.) Je odborným asistentem na katedře psychologie a sociologie řízení Podnikohospodářské fakulty VŠE v Praze. Specializuje se na problematiku sociologie řízení, sociologického empirického výzkumu a masové komunikace a veřejného mínění. Publikoval řadu prací na uvedená témata. Má také dlouholetou zkušenost v oblasti sociálního empirického výzkumu se zaměřením na veřejné mínění, organizační kulturu a organizační chování.

Členové týmu

doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D.

Spoluřešitelka týmu KPSŘ

prof. Ing. Ivan Nový, CSc.

Spoluřešitel týmu KPSŘ