katedra personalistiky

Vedoucí týmu

prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc.

Vedoucí týmu