Katedra logistiky

Vedoucí týmu

prof. Ing. Petr Pernica, CSc.

Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, oboru Ekonomika dopravy a spojů, absolvent The Graduate School and University of the City University of New York, Princeton University, USA s certifikátem Market Economy Logistics. Jako profesor pro obor Ekonomika a management, působí na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, kde založil a po leta vedl katedru logistiky, první na vysokých školách v českých zemích a na Slovensku. Vyučoval logistiku v elitním studijním programu Vysoké školy ekonomické v Praze Honors Academia a na Prague International Business School. Řešil 12 mezinárodních vědecko-výzkumných projektů a na dvě desítky domácích, vedle mnoha menších projektů a studií. Je autorem početné řady objemných knih a velkého množství článků o logistice. Jeho knihy získaly řadu ocenění a jeho stěžejní publikace byla doporučena pro přípravu uchazečů k certifikaci u Evropské logistické asociace. Byl prvním prezidentem České logistické asociace a jejím dlouholetým viceprezidentem. V posledních letech se zaměřuje na aplikaci logistiky v prostředí kulturních institucí.