Grafická a multimediální laboratoř

Vedoucí týmu

doc. Ing. Stanislav Horný, CSc

Absolvent oboru Automatizované systémy řízení v ekonomice na Fakultě řízení Vysoké školy ekonomické v Praze, při studiu operátor sálových počítačů v Ústředí výpočetní techniky Tesla, po absolvování VŠE projektant a programátor IS v Mechanizační ústředně zahraničního obchodu (MÚZO Praha), od roku 1982 odborný asistent na katedře Automatizovaných systémů Fakulty řízení Vysoké školy ekonomické v Praze, kandidát ekonomických věd v oboru ASŘ (na Fakultě informatiky a statistiky – 1993), docent v oboru Informatika (habilitace rok 2003). V roce 2006 založil Grafickou a multimediální laboratoř VŠE. Je autorem projektu Winston Econ Art – soutěž a festival studentské kreativity napříč všemi generacemi pořádaném Grafickou a multimediální laboratoří VŠE. V roce 2010 akreditoval na Fakultě informatiky a statistiky nový Bc. obor Multimédia v ekonomické praxi, jehož je i garantem. Specializuje se na nástroje a postupy prezentace ekonomických informací, vizuální komunikace firem, počítačovou grafiku, multimédia, digitální fotografii. Během zaměstnání na VŠE absolvoval delší studijní pobyt v Holandsku (1992 – počítačová grafika) a měsíční školení zaměřené na tvorbu multimediálních aplikací v Belgii (1998 – držitel Evropského certifikátu v této oblasti). Je spoluautorem vysokoškolských učebnic a skrip, například Úvod do multimédií (Oeconomica, 2013), Počítačová typografie a sazba (Oeconomica, 2013), Úvod do multimédií (Oeconomica, 2009), spoluautorem Počítačová grafika – soubor prezentací k předmětu (eLearning 2009, Hradec Králové: Gaudeamus), je autorem Počítačová typografie a design dokumentů (Grada, 1997), Od DTP k pre-pressu (Grada, 1997), Digitální fotografie a její zpracování (Oeconomica, 2005), Vizuální komunikace firem (Oeconomica, 2004). Má bohaté zkušenosti z praxe, spolupracoval s mnoha subjekty na vývoji a tvorbě informačních systémů a na tvorbě firemních vizuálních stylů (například pro Unii investičních fondů ČR, Národní divadlo v Praze, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR), při tvorbě prezentačních, reklamních a dokumentárních produktů (např. Premisa, HAH, ProiPro, Scania CZ).