Katedra Arts managementu

Vedoucí týmu

prof. Petr Dostál, M.A., Ph.D.

Petr Dostál je kulturní geograf a sociální ekolog. Specializuje se na řešení otázek rozvoje regionů a sídel, a srovnávání regionálního rozvoje evropských zemí. Dále se zaměřuje na problematiku multikulturního charakteru Evropské unie v kontextu ekonomické a kulturní globalizace. Věnuje se také teoretické konceptualizaci rozvoje územní správy a samosprávy v jednotlivých modelech evropské veřejné správy. Studium započal na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 1965 a ukončil na Státní univerzitě Groningen v Nizozemsku (M.A.). Titul Ph.D. obdržel na Amsterodamské Univerzitě, ve fakultě ekonomických věd a ekonometrie. Habilitoval se na Přírodovědecké fakultě UK v roce 1992 pro obor regionální rozvoj a prostorové plánování. Od roku 1998 je profesorem sociální geografie na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty UK. Působil v letech 1972-1998 jako vědecký pracovník, učitel a docent na Institutu sociální geografie Amsterodamské Univerzity. Na katedře Arts managementu FPH VŠE působí jako profesor kulturní geografie a garant předmětů Multikulturní Evropa a Geografie kultury. V rámci Fakulty podnikohospodářské je vedoucím výzkumu a hlavním řešitelem celofakultního projektu pro výzkum národní identity v rámci grantu Ministerstva kultury ČR (projekt NAKI). Petr Dostál působil jako předseda oborové komise společenských věd Rady vlády ČR pro vědu a výzkum, byl členem komise pro hodnocení výzkumu a vývoje RVV ČR, členem komise MŠMT pro tvorbu Národního programu výzkumu, rovněž byl členem hlavního výboru České geografické společnosti. Je členem komise Mezinárodní geografické unie Geography and Governance a členem redakčních rad několika mezinárodních vědeckých časopisů. Petr Dostál má rozsáhlou publikační činnost, která zahrnuje hlavně publikace v zahraničních vědeckých časopisech a knihách. Petr Dostál hovoří anglicky, holandsky, německy a rusky. Ve volném čase se věnoval alpinismu (hlavně v Alpách) a pokusům implementace holandských květin (hlavně orchidejí) v drsném českém klimatu.

Členové týmu

Mgr. Markéta Dianová, MBA

Spoluřešitelka týmu KAM

Ing. Irena Šulcová

Spoluřešitelka týmu KAM

PhDr. Irena Tyslová

Spoluřešitelka týmu KAM

Ing. Jan Hanzlík, Ph.D.

Spoluřešitel týmu KAM

Ing. Vojtěch Kouba, Ph.D.

Spoluřešitel týmu KAM

Ing. Šárka Tittelbachová, Ph.D.

Spoluřešitelka týmu KAM