Hlavní řešitelský tým

prof. Petr Dostál, M.A., Ph.D.

Petr Dostál je kulturní geograf a sociální ekolog. Specializuje se na řešení otázek rozvoje regionů a sídel, a srovnávání regionálního rozvoje evropských zemí. Dále se zaměřuje na problematiku multikulturního charakteru Evropské unie v kontextu ekonomické a kulturní globalizace. Věnuje se také teoretické konceptualizaci rozvoje územní správy a samosprávy v jednotlivých modelech evropské veřejné správy. Studium započal na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 1965 a ukončil na Státní univerzitě Groningen v Nizozemsku (M.A.). Titul Ph.D. obdržel na Amsterodamské Univerzitě, ve fakultě ekonomických věd a ekonometrie. Habilitoval se na Přírodovědecké fakultě UK v roce 1992 pro obor regionální rozvoj a prostorové plánování. Od roku 1998 je profesorem sociální geografie na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty UK. Působil v letech 1972-1998 jako vědecký pracovník, učitel a docent na Institutu sociální geografie Amsterodamské Univerzity. Na katedře Arts managementu FPH VŠE působí jako profesor kulturní geografie a garant předmětů Multikulturní Evropa a Geografie kultury. V rámci Fakulty podnikohospodářské je vedoucím výzkumu a hlavním řešitelem celofakultního projektu pro výzkum národní identity v rámci grantu Ministerstva kultury ČR (projekt NAKI). Petr Dostál působil jako předseda oborové komise společenských věd Rady vlády ČR pro vědu a výzkum, byl členem komise pro hodnocení výzkumu a vývoje RVV ČR, členem komise MŠMT pro tvorbu Národního programu výzkumu, rovněž byl členem hlavního výboru České geografické společnosti. Je členem komise Mezinárodní geografické unie Geography and Governance a členem redakčních rad několika mezinárodních vědeckých časopisů. Petr Dostál má rozsáhlou publikační činnost, která zahrnuje hlavně publikace v zahraničních vědeckých časopisech a knihách. Petr Dostál hovoří anglicky, holandsky, německy a rusky. Ve volném čase se věnoval alpinismu (hlavně v Alpách) a pokusům implementace holandských květin (hlavně orchidejí) v drsném českém klimatu.