Několik poznámek k otázkám oceňování kulturních statků

Datum

2013

Autor: KISLINGEROVÁ Eva

ISBN: ISSN 0572-3043

Klíčová slova:

Název časopisu: Acta Oeconomica Pragensia [online], 2013, roč. 21, č. 1, s. 46–60 (SKOPUS)


Anotace:

Odkaz na výsledek

KISLINGEROVÁ, Eva. Několik poznámek k otázkám oceňování kulturních statků. Acta Oeconomica Pragensia [online], 2013, roč. 21, č. 1, s. 46–60. ISSN 0572-3043. URL: http://www.vse.cz/aop/abstrakt.php3?IDcl=392.