Financing of Czech cultural contributory organizations

Datum

Economics and Management [online], 2012, roč. 17, č. 2, s. 487–492.

Autor: SCHOLLEOVÁ, Hana, ČÁMSKÁ, Dagmar

ISBN: ISSN 2029-9338

Klíčová slova:

Název časopisu: Economics and Management (RIV)


Anotace:

Odkaz na výsledek

SCHOLLEOVÁ, Hana, ČÁMSKÁ, Dagmar. Financing of Czech Culture Contributory Organizations. Economics and Management [online], 2012, roč. 17, č. 2, s. 487–492. ISSN 2029-9338. URL: http://www.ecoman.ktu.lt/index.php/Ekv/article/view/2171.