NAKI

O PROJEKTU

Popis projektu NAKI s podporou Ministerstva kultury České republiky.

TÝM

Představení hlavních řešitelů, kteří se podílejí na projektu NAKI.

VÝSTUPY

Přehled nejvýznamnějších publikací, článků a konferencí v rámci projektu.

TERÉNNÍ ŠETŘENÍ

Průběh a výsledky klíčových terénních šetření ve vybraných regionech České republiky.